Jak produkuje się blachy gorącowalcowane

W chwili obecnej blachy gorącowalcowane można wykonywać do 250 mm grubości. Produkcja tego typu blach jest tańsza ze względu na niższe opory odkształcenia. W rezultacie potrzeba mniej energii do utworzenia stopu tworzące blachę gorącowalcowaną. Często jednak na skutek produkcji blachy walcowanej na gorąco powstają tak zwane zgorzeliny. Wymagają one zastosowania specjalnej technologii do ich usunięcia. […]

Tags: ,

Blachy zimnowalcowane zgodne z europejskimi normami

Stal ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Sprzedawane są między innymi pod postacią blach. Wyróżnić można chociażby blachy zimnowalcowane. Istnieje również inny sposób produkcji. Mowa o blachach walcowanych na gorąco. W sprzedaży dostępne są blachy walcowane na zimno o grubości od 0,4 mm do 3 mm. […]

Tags: ,

Blachy ocynkowane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym

Budowa dachu to z reguły ostatnia część budowy domu do stanu surowego zamkniętego. Na komfort użytkowania domostwa ogromny wpływ ma wybór pokrycia dachowego. Ze względu na cenę częstym wyborem są blachy ocynkowane. Ich zaletą jest jednak nie tylko niska cena. […]

Najlepsze metody Cięcia blachy

Jedną z najpopularniejszych i stosowaną do dzisiaj metod bięcia blachy jest metoda termiczna. Metoda ta była stosowana już ponad 100 lat temu. Urządzenia służące do ciecia termicznego elementów metalowych cieszą się ogromnym powodzeniem. Metoda ta polega na wykorzystaniu zjawiska utlenienia metalu i wydmuchaniu tlenu. Najczęściej metodę tą stosuje się do ciecia elementów stalowych takich jak wspomniana blacha. […]

Tags: ,

Blachy grube kupować w Europie czy Chinach?

Blachy grube są to produkty w, których grubość wynosi przynajmniej 5 mm. Na rynku pojawiają się tego rodzaju wyroby hutnicze o szerokości dochodzącej do 4 m. Grubość tego typu blach może jednak wynosić nawet do 250 mm. Zastosowanie znajdują nie tylko w budownictwie jednorodzinnym czy tez przemysłowym. […]

Tags:

Blachy trapezowe – cena i montaż

Materiał na dach wybieramy najczęściej pod kątem jego przyszłego wyglądu. Lepiej jednak skupić się na praktycznych właściwościach wybranego pokrycia dachowego. Pod względem trwałości, walorów użytkowych oraz praktyczności bezkonkurencyjne są blachy trapezowe. Nie sposób również nie wspomnieć o ich niebywale atrakcyjnej cenie. […]

Tags: ,

Alternatywne opcje DSM

Ustalenie odpowiedniej stopy dyskontowej (granicznej stopy substytucji konsumpcji bieżącej i przyszłej) jest niezmiernie ważnym działaniem w analizie kosztów i korzyści. W krajach zachodnich w praktycznych analizach przyjmuje się relatywnie niską stopę 4%. W Polsce w rachunku efektywności inwestycji przyjęto początkowo jednolitą stopę 8%, ale później wystąpiły tendencje do jej zróżnicowania.

[…]

Metoda „różnic w poziomach wymaganych dochodów”

Powszechnie stosowane w praktyce metody kalkulacji krótkoterminowych unikniętych kosztów produkcji energii to: metoda „różnic w poziomach wymaganych dochodów” {ang. „Differential Revenue Requirements Method”), metoda „koincydalnego szczytu” (ang. „Peaker Method”).

[…]

Podejście ekonometryczne do prognozowania cz. II

Modelom tym nie można nadać interpretacji przyczynowo-skutkowej, ponieważ czas nie jest przyczyną takiego lub innego kształtowania się zapotrzebowania na energię. Można najwyżej powiedzieć, że zmiany zapotrzebowania na energię zachodzą w czasie. Praktyka wskazuje, że w wielu przypadkach modele tendencji rozwojowej stosunkowo ściśle opisują zachowanie się zmiennej zależnej i mogą służyć nawet celom wnioskowania na przyszłość.

[…]

Perspektywa przedsiębiorstwa energetycznego

Perspektywa ta obejmuje tylko różnice pomiędzy kosztami unikniętymi przedsiębiorstwa energetycznego a nakładami, jakie musi ono ponieść na wdrożenie danego programu DSM. Elementy strukturalne testu korzyść dla przedsiębiorstwa energetycznego można zapisać następująco:

[…]